A 2010/40/EU számú „ITS Direktíva” felhatalmazása alapján készülő ITS specifikációk

2010/40/EU direktíva

Az Európai Parlament és Tanács 2010/40/EU irányelve (2010. július 7.) az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről” (vagyis „ITS Direktíva”) legfontosabb célkitűzése az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások koordinált fejlesztésének és alkalmazásának felgyorsítása a közúti közlekedés területén (valamint a közúti közlekedésnek egyéb közlekedési módokkal való kapcsolódásában).

Az ITS direktíva itt elérhető angolul és magyarul.

Az ITS Direktíva 2. és 3. cikkelyében meghatározta az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazásához kapcsolódó kiemelt területeket és intézkedéseket. A kiemelt területek alkalmazási területének részletezése a 2010/40/EU irányelv 1. számú mellékletében található. Az 2010/40/EU irányelv 2. cikkely szerinti négy kiemelt területe, és az irányelv 3. cikkely szerinti hat kiemelt intézkedése az alábbiakban foglalhatók össze:

I. A közúti, forgalmi és utazási adatok optimális felhasználása:

a.   Az EU egészére kiterjedő multimodális utazási információs szolgáltatások;

b.   Az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások;

c.   A valamennyi felhasználó számára díjmentesen hozzáférhető, közúti közlekedési biztonsággal kapcsolatos „általános közlekedési információk” biztosítása;

II.  A forgalmi és teherszállítási forgalmi menedzsmenthez kapcsolódó ITS szolgáltatások folyamatossága.

III. A közúti biztonsággal kapcsolatos ITS alkalmazások:

d.   A kölcsönösen átjárható, az EU egészére kiterjedő intelligens segélyhívó szolgáltatás;

e.   A tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára védett és biztonságos parkolóhelyekre irányuló információszolgáltatás;

f.    A tehergépjárművek és a haszongépjárművek számára védett és biztonságos parkolóhelyekre irányuló foglalási rendszerek biztosítása;

IV.    A jármű összekapcsolása a közlekedési infrastruktúrával.

A következő években az intelligens közlekedési rendszereknek / szolgáltatásoknak az „ITS Direktíva” ad keretet. Kiemelt jelentőségű az ún. specifikációk / előírások megjelenése, amelyek alkalmazása kötelező lesz minden tagállam számára, amennyiben az adott kiemelt területnek számító ITS rendszert / szolgáltatást valósít meg.

Az eddig megjelent specifikációk:

A Bizottság 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 15.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közúti biztonsággal kapcsolatos, minimális általános forgalmi információk lehetőség szerinti, a felhasználók számára térítésmentes biztosításához szükséges adatok és eljárások tekintetében való kiegészítéséről C(2013) 2550 final címmel 2013. szeptember 18.-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (I. kiemelt terület; c.) kiemelt intézkedése). A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon, azaz 2013. október 8.-án lépett hatályba. Ezt a rendeletet 2013. október 1-jétől kell alkalmazni. A hatálybalépés időpontjában már meglévő információs szolgáltatásokra azonban 2015. október 1-jétől alkalmazandó. A 886/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet itt elérhető angolul és magyarul.

A Bizottság 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. november 26.) „A 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő, kölcsönösen átjárható, harmonizált e-segélyhívó szolgáltatások tekintetében való kiegészítéséről” (C (2012)8509 final) címmel 2013. április 3.-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (III. kiemelt terület; d.) kiemelt intézkedése). A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lépett hatályba, azaz, 2013. április 23.-án. Ez a rendelet a hatálybalépése időpontját követően (azaz, 2013. április 23.-ától) kiépített infrastruktúrákra alkalmazandó. A hatálybalépése időpontjában már meglévő infrastruktúrára 2014. április 23.-tól alkalmazandó. A 305/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet itt elérhető angolul és magyarul.

A Bizottság 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. május 15.) az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a teher- és haszongépjárművekkel igénybe vehető biztonságos és védett parkolóhelyekre vonatkozó információs szolgáltatásnyújtás tekintetében történő kiegészítéséről C(2013) 2549 final címmel 2013. szeptember 18.-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (III. kiemelt terület; e.) kiemelt intézkedése). A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon, azaz 2013. október 8.-án lépett hatályba. Ezt a rendeletet a következő időpontoktól kell alkalmazni: 2015. október 1-jétől az e rendelet hatálybalépése előtt kiépített szolgáltatások nyújtása tekintetében, 2013. október 1-jétől az e rendelet hatálybalépése után kiépítésre kerülő szolgáltatások nyújtása tekintetében. A 885/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet itt elérhető angolul és magyarul.

A Bizottság 962/2015/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről 2015. június 23.-án jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában (I. kiemelt terület; b.) kiemelt intézkedés) [11]. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon, azaz 2015. július 13-án lépett hatályba. Ezt a rendeletet 2017. július 13-tól kell alkalmazni. A 962/2015/EU felhatalmazáson alapuló rendelet itt elérhető angolul és magyarul.

 

ITS Hungary Egyesület  -  H-1113 Budapest, Bartók Béla út 152.  -  Tel: +36-1-7810553  -  e-mail: itshungary@tvnetwork.hu

S5 Box