Pályázati felhivás! Tisztelt Kollégák, Kedves Diákok!

Idén is meghirdetésre kerül az ITS Kiválósági és az ITS Nívódíj.

Kiválósági díjra Egyesületünk tagszervezetei és egyéni tagjai pályázhatnak, az ITS területére vonatkozó – jelentősnek minősülő –, 2011-ben befejezett, sikeres technológiai, rendszerépítési K+F projekt eredményének bemutatásával.

Nívódíjra azon főiskolai és egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk, akik 2011-ben vagy 2012-ben az ITS területét érintő szakdolgozatot, diplomamunkát vagy szakmérnöki diplomamunkát készítettek, melyet már megvédett, és a bírálóbizottság jeles vagy jó minősítést adott rá. Továbbá várjuk azon diákok jelentkezését is, akik Tudományos Diákköri Konferencián, az ITS-t érintő témáról írták dolgozatukat, és azt helyezéssel jutalmazták.


A részletes pályázati kiírás itt elérhető:
 

ITS Kiválósági Díj

ITS Nívódíj

 

EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” tagállami egyeztetése

az ITS Hungary Egyesület bevonásával

 

Tisztelt Kollégák, tisztelt Egyesületi tagok!

Jelentős lépést tett az EasyWay konzorcium az interoperábilis európai ITS szolgáltatások irányába – 2012. január elejétől tervezetként rendelkezésre állnak az EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” 2012 évi változatai, melyek biztosítják az egyes információs szolgáltatások / forgalomszabályozó rendszerek és info-kommunikációs fejlesztések európai interoperabilitását, végleges tartalmuk széleskörű európai szakmai egyeztetés végeredménye lesz.

A 2010. évben elkészült és 2011. évben módosított, majd a 2012. január elejére átdolgozott „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztett változatainak felépítése módosult, így azok két főbb részből állnak: az előírásokat tartalmazó ún. „A” részből és az információkat tartalmazó „B” részből. Minden „Alkalmazási Útmutató” tartalmaz még egy ellenőrző-listát is, amelynek segítségével ellenőrizni lehet az egyes szolgáltatások „Útmutatóknak” való megfelelőségét.

Az „Alkalmazási Útmutatókra” vonatkozó hivatalos tagállami konzultáció a 2012. január-április közötti időszakban történik. A tagállamok feladata az, hogy világos visszajelzést adjanak arra vonatkozóan, hogy a kötelező harmonizációs részek/elemek (minden „Alkalmazási Útmutató”A” jelű részében találhatók), mint a szolgáltatás alkalmazására vonatkozó előírások elfogadhatók-e a tagállam számára.

A tagállamoknak lényegében a következő kérdést kell megválaszolniuk:

Meggyőződése szerint ezen „Alkalmazási Útmutatók” az ITS alkalmazások harmonizációjára és interoperabilitására vonatkozó célok megvalósítását szolgálják az Önök országában?

Az „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztésére, ill. elfogadására vonatkozó ütemterv a következő:
 

 

Az alábbi ábra bemutatja a 2012 évi „Alkalmazási Útmutatók” teljes körét.
A megfelelő „Útmutatóra” kattintva elérhetőek az új angol nyelvű változatok.


green hotspot green hotspot purple hotspot yellow hotspot olive hotspot teal hotspot brown hotspot blue hotspot magenta hotspot gold hotspot violet hotspot gray hotspot lime hotspot silver hotspot plum hotspot navy hotspot orange hotspot cyan hotspot pink hotspot black hotspot

 

Az „Alkalmazási Útmutatók” összefoglalását, jelentőségét az „EasyWay Alkalmazási Útmutatók: a harmonizált ITS szolgáltatások támogatása a TEN-T hálózaton” brosúra foglalja össze, amely (itt) érhető el.

Az EasyWay tagállami egyeztetés egyik fóruma az ITS Hungary Egyesület, mivel az intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások területének számos szereplője tagja az Egyesületünknek.

A tagállami egyeztetéshez az EW konzorcium formanyomtatványt készített, melyhez használati útmutató is tartozik, mely az alábbiakban érhetők el.

Használati útmutató magyarul (itt), angolul (itt)

Formanyomtatvány magyarul (itt), angolul (itt)

 

A véleményüket / javaslataikat mindenféleképpen a formanyomtatványt használva adják meg, lehetőleg angol nyelven, de a magyar formanyomtatvány is használható.  

Elkészített véleményüket /javaslataikat az Egyesület itshungary@tvnetwork.hu

e-mail címére küldjék, 2012. április 15.-ig.

 

A jelenleg még csak angolul rendelkezésre álló „Alkalmazási Útmutatók” közül a hazai EasyWay partnerek által leggyakrabban használt dokumentumok február végére magyarul is rendelkezésre állnak az alábbiak szerint:

TIS-DG01: Utazási információs szolgáltatások, összefoglaló

TIS-DG02: Eseményekre vonatkozó információs szolgáltatás (előrejelzés és valós idejű)

TIS-DG03: Forgalmi információs szolgáltatás

TMS-DG07: Közlekedési folyosók és hálózatok forgalmi menedzsmentje

FLS-DG01: Intelligens tehergépjármű-parkolás

Az egyes európai ITS alap-szolgáltatások témaköreihez kapcsolódó „Alkalmazási Útmutatókmagyar nyelvű összefoglalóit, - melyek a 2011. májusáig kiegészített angol nyelvű dokumentumok alapján készültek - itt érhető el. (link)

Kérem Önöket, hogy vegyenek részt az EW „Alkalmazási Útmutatók” hazai egyeztetési folyamatában, amely kiemelt jelentőségű a jövő interoperábilis intelligens közlekedési rendszerei / szolgáltatásai érdekében.

Az „Alkalmazási Útmutatók” témájához kapcsolódóan a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal közösen az ITS Hungary Egyesület egy work-shopot szervez 2012. március 8.-án, erről külön meghívóban értesítem Önöket.

Értékes szakmai munkájukat előre is köszönöm.

 

  Szűcs Lajos

  az ITS Hungary Egyesület elnöke

  az EasyWay projekt Felügyelőbizottság tagja

  Budapest, 2012. február 15.