EasyWay „Alkalmazási Útmutatók” („Deployment Guidelines”) jelentősége és végleges tartalmuk kialakításának folyamata az EasyWay projekt keretében

 

Bevezetés

Az EasyWay projekt több nagyra törő célkitűzést fogalmaz meg annak érdekében, hogy a forgalomra, a közlekedésbiztonságra, valamint a környezetre vonatkozó pozitív hatások elérhetőek legyenek. A projekt célja, hogy koordinálja és felgyorsítsa az európai ITS fejlesztéseket az európai TERN úthálózaton.

A közúti közlekedési rendszer kívánatosnak elképzelt jövőbeli állapotát, a jövő harmonizált ITS alkalmazásait az „EasyWay-vízió” mutatja be; megállapításai az európai és a tagállami közlekedéspolitikákból származtathatók, és szorosan kapcsolódnak az európai „ITS Intézkedési Tervben” és az „ITS Direktívában” megfogalmazott prioritásokhoz.

Az átfogó EasyWay vízió megfogalmazása a következő: „A fenntartható közlekedési rendszer lehetővé teszi az európai közúti személy- és áruforgalomban részt vevők számára a biztonságos (balesetmentesség), hatékony (késések elkerülése) és tiszta (környezetbarát) utazást. A felhasználókat mindenhol és mindenkor segítik az összehangolt és akadálymentes ITS szolgáltatások az utazás minden fázisában (utazás előtt, közben, után)”.

Az átfogó EasyWay-vízió részei a „jól informált utas (utazási információs szolgáltatások) víziója”, a „jól üzemeltetett úthálózat (forgalmi menedzsment rendszerek)” víziója, a „hatékony és biztonságos áruszállítás”, valamint a „kapcsolódó kiváló minőségű ICT infrastruktúra” víziója.

A fentiek elérése érdekében az EasyWay ún. ITS „alap-szolgáltatásokat” (Core Services)  definiált az egyes „alkalmazási területekhez” (utazási információs szolgáltatások,  forgalmi menedzsment rendszerek/szolgáltatások, a teherforgalmi és logisztikai rendszerek/ szolgáltatások) kapcsolódóan, mely „alap-szolgáltatásokat” az 1. sz. táblázat foglalja össze.

Az európai ITS alap-szolgáltatásokra (ill. az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra) ún. „Alkalmazási Útmutatók készültek”, amelyeknek használata az EasyWay II. fázisának munkája / megvalósításai során kötelezőek.

Ezen „Alkalmazási Útmutatók” biztosítják az egyes információs szolgáltatások/ forgalomszabályozó rendszerek és info-kommunikációs fejlesztések európai interoperabilitását, a műszaki kiírások alapjául szolgálhatnak – végleges tartalmuk széleskörű európai szakmai egyeztetés végeredménye lesz.

Az „Alkalmazási Útmutatók” az EW projekt határain túl is elfogadásra kell kerülniük. Ezért a kidolgozási folyamatokban már a kezdetektől fogva részvételt biztosítanak mind a tagállamok képviselőinek, mind pedig a további külső érintetteknek.

Az Alkalmazási Útmutatók” a továbbiakban kiegészítik az Európai Bizottság törekvéseit az ITS Direktívában (2010/40/EU) rögzített folyamatokat illetően, amelyek célja az európai ITS alkalmazások keretrendszerének meghatározása – az „Útmutatók” értékes információkat / anyagokat jelenthetnek az EU Bizottság által készítendő „specifikációkhoz”.
 

Tagállamok részvétele az „Alkalmazási Útmutatók” kidolgozási folyamatában 2011. évben

Az „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztési folyamatának első része a 2010. évi változatok továbbfejlesztését, és a dokumentumok ellenőrzését/átszerkesztését tűzte ki célul a 2011. évben.

Az átszerkesztés során világosan elkülönül a kötelező elemeket (binding elements) tartalmazó “A” rész, valamint a kiegészítő tájékoztató részeket (additional informative content) tartalmazó “B” rész. A munkafolyamat egy munkacsoport felállításával kezdődik, amely az „Útmutatók” továbbfejlesztésével foglalkozik, a cél az volt, hogy szeptember végéig elkészüljenek a tervezetek első változatai.

Október első három hetét az EW az intenzív ellenőrzési / lektorálási „Peer Review” folyamatra használta, mind EW-n belüli, mind pedig EW-n kívüli szakértők bevonásával.

A végleges módosítások 2011. december végére készülnek el, ezeket már a 2012. évi változatoknak hívjuk.

A teljes munkafolyamat tervezetét az alábbi diagram mutatja be:

Az „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztésének menetrendje 2011. évben


Tagállamok részvétele az „Alkalmazási Útmutatók” egyeztetési  folyamatában 2012. évben

Hivatalos tagállami konzultáció

2012. januárjában kezdődik az ún. tagállami konzultációs időszak, amikor az „Alkalmazási Útmutatók” 2011. év végéig elkészült ún. 2012. évi változatának első tervezetei első tervezetei már elérhetőek lesznek.

Az egyeztetési folyamatra várhatóan négy hónap áll rendelkezésre annak érdekében, hogy minden folyamathoz elegendő idő legyen biztosított érintettekkel folytatott teljes körű konzultációra. A tagállamok kommentálhatják a felmerülő kérdéseket / témákat, javasolhatnak módosításokat, vagy javaslatot tehetnek új szövegrészek beillesztésére.

A konzultációra munkamódszert fog kidolgozni az EW konzorcium.

Módosítás a tagállamokkal együttműködve

A 2012. májusától szeptemberig terjedő időszakban a tagállamok visszajelzései alapján az „Alkalmazási Útmutatók” módosításra kerülnek.

Konszenzusra és pontosításokra lesz szükség annak érdekében, hogy a tagállamoktól érkező minden kiegészítést megfelelő módon kezeljenek. Ez az alábbiakat jelenti:

·         a kommentárok / kiegészítések elfogadását, vagy

·         a pontosítás eredményezheti a megjegyzés visszavonását, és/vagy

·         a vonatkozó szövegrészek részleges vagy teljes módosítását.

Az intenzív kommunikációs időszak célja, hogy a hivatalos jóváhagyási folyamatnál zökkenőmentes és hatékony munkavégzést biztosítson.

2012. szeptember végén egy új tervezet lesz elérhető - az ún. "fagyasztott" “frozen” változat. Ebben az időszakban a tartalom további módosítása már nem lehetséges, mivel ez az a végleges változat, melyet a hivatalos jóváhagyásra terjesztenek elő októberben.

A hivatalos tagállami jóváhagyás 2012. év november elejére ütemezett, az EW projekt legmagasabb fóruma, a „Felügyelőbizottság” (SPB: Supervisory Programme Board) végső jóváhagyás pedig a grémium november 22.-i ülésén fog történni.

Ezt követően a 2012. évi „Alkalmazási Útmutatók” az EasyWay weboldalán lesznek közzétéve, ott lesznek elérhetők. – mint az európai harmonizált alkalmazások és folyamatos ITS szolgáltatások legjelentősebb referencia-keretei.

Ezt követően a 2012. évi „Alkalmazási Útmutatók” az EasyWay weboldalán lesznek közzétéve, ott lesznek elérhetők 2012. január 1-jétől.
 

Az „Alkalmazási Útmutatókhoz” kapcsolódó 2012. évi folyamatokat az alábbi ábra foglalja össze:
 


Az „Alkalmazási Útmutatók” továbbfejlesztésének menetrendje 2012. évben

Az alábbiakban találhatják meg az egyes európai ITS alap-szolgáltatások témaköreihez kapcsolódó „Alkalmazási Útmutatókmagyar nyelvű összefoglalóit, amelyek a 2011. májusáig kiegészített angol nyelvű dokumentumok alapján készültek.

Ezek az összefoglalók áttekintést adnak az EasyWay keretében eddig elvégzett átfogó európai munkáról, természetesen az „útmutatók” későbbi, továbbfejlesztett változatai is rendelkezésre fognak állni az ITS Hungary Egyesület tagjai számára.

Az ITS Hungary Egyesület az ún. „tagállami konzultációs időszakban” aktív szerepet fog játszani, azzal a céllal, hogy az „Útmutatók” minél szélesebb szakmai körhöz eljuthassanak.

A „tagállami konzultációs folyamathoz” munkamódszert dolgoz ki az EW konzorcium.

 

Az alábbi táblázatban a dokumentum nevére kattintva nyithatják meg az egyes „alkalmazási útmutatókat”.
 

 

EW alkalmazási terület (Deployment Activities)

Európai intézkedés jellege

ITS alapszolgáltatások (Core Services)

"Alkalmazási Útmutató" neve

"Alkalmazási Útmutató" száma

 

 

 

 

 

A1
Utazási Információs Szolgáltatások
(TIS)

Útmutatók
(DG)

Utazási információs szolgáltatások
(utazás előtti és utazás közbeni)

Utazás információs szolgáltatások, összefoglaló

TIS-DG01

Eseményekre vonatkozó információs szolgáltatás (előrejelzés és valós idejű)

TIS-DG02

Forgalmi információs szolgáltatás

TIS-DG03

Sebességszabályozásra vonatkozó információs szolgáltatások

TIS-DG04

Várható utazási időkre vonatkozó információs szolgáltatások

TIS-DG05

Időjárási információs szolgáltatások

TIS-DG06

Ko-modális utazási információk

Ko-modális utazási információs szolgáltatások

TIS-DG07

 

 

 

 

 

A2
Forgalmi Menedzsment Rendszerek/Szolgáltatások
(TMS)

Útmutatók
(DG)

Érzékeny útszakaszok forgalmi menedzsmentje

Dinamikus sávhasználatot lehetővé tevő forgalomszabályozó rendszerek

TMS-DG01

Sebességszabályozó rendszerek

TMS-DG02

Felhajtás-szabályozás

TMS-DG03

Leállósáv-használatát szabályozó rendszerek

TMS-DG04

Veszélyre való figyelmeztető rendszerek

TMS-DG05

Nehéz tehergépjárművek előzési tilalmát szabályozó rendszerek

TMS-DG06

Közlekedési folyosók és hálózatok forgalmi menedzsmentje

Határokon átnyúló forgalmi menedzsment tervek

TMS-DG07

Regionális forgalmi menedzsment tervek

Agglomerációs forgalmi menedzsment tervek

Vészhelyzet menedzsment

Vészhelyzet menedzsment

TMS-DG08

 

 

 

 

 

A3
Teherforgalmi és Logisztikai Rendszerek/Szolgáltatások
(FLS)

Útmutatók
(DG)

Intelligens tehergépjármű-parkolás

Intelligens tehergépjármű-parkolás

FLS-DG01

Túlméretes- és veszélyes szállítmányok szabályozása

Túlméretes- és veszélyes szállítmányok szabályozása

FLS-DG02

 

 

 

 

 

EW alkalmazási terület (Deployment Activities)

Európai intézkedés jellege

Terület

Dokumentum neve

Dokumentum száma

 

 

 

 

 

A4
Összekapcsolt Infokommunikációs Infrastruktúra (ICT)

Támogató tevékenységek
(SA)

Üzemeltetési környezet

Technológiai (üzemeltetési) környezet

ICT-SA01

 

 

 

 

 

A5
Pilot projektek

Támogató tevékenységek (SA)

VJT harmonizáció

Ajánlások a VJT-k tervezéséhez

VMS-03

Támogató tevékenységek (SA)

Adatcsere

DATEX II

DAT-01

 


Az "Ajánlások a VJT-k tervezéséhez" című, VMS-03-as jelzésű útmutató magyar nyelvű összefoglalója nem áll  rendelkezésre.


 Budapest, 2011. december 15.